Ottawa 67's vs. Kitchener - Nov. 10, 2013 - GregMasonPhotography